בעילה אסורה בהסכמה

בעילה אסורה בהסכמה

עבירות מין הינן מגוונות, והן מפורטות בחוק הישראלי. רובן מפורטות בחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן: "חוק העונשין"). כמו כן, ישנה עבירת מין נוספת, שנקראת "הטרדה מינית", שקבועה בחוק ייעודי אחר, שנקרא החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998. במאמר זה נעסוק בעבירות מין, ואת הדגש נשים על עבירת מין שנקראת בעילה אסורה בהסכמה. עבירה זו מפורטת בחוק העונשין, והיא כוללת מספר סעיפי משנה שחשוב להכיר. תחילה, נסביר על עבירות מין באופן כללי, ונפרט מהן עבירות המין המוכרות בחקיקה הישראלית. נבקש להבהיר כי מטרת המאמר היא להעניק לקוראינו תוכן איכותי, אך המאמר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי אצל עורך דין פלילי בעל ניסיון.

עבירות מין:

עבירות המין המוכרות בחוק העונשין, הן העבירות הבאות:

אונס: עבירה זו מתוארת בחוק העונשין, והיא החמורה ביותר מבין עבירות המין. אינוס יכול להיעשות במספר נסיבות, אך ההגדרה הבסיסית לעבירה זו, היא החדרה של איבר מין או חפץ, לאיבר המין של האישה. אינוס שנעשה שלא בהסכמה או תוך הטעיה, הוא עבירה שעונשה עומד על 16 שנות מאסר. עבירת אינוס שנעשית באלימות או בצוותא או תוך איום בנשק קר או חם, היא עבירה בעלת נסיבות חמורות מאוד, והעונש בגינה עומד על 20 שנות מאסר.

מעשה סדום: מעשה סדום מוגדר בתור החדרה של חפץ או איבר מין, לפי הטבעת של אדם או לפיו של אדם. זו עבירה שהעונש בגינה יכול לעמוד על 3 שנות מאסר, אם הוא נעשה במסגרת ניצול יחסי מרות בעבודה, וכן זו עבירה שהעונש בגינה עומד על 5 שנות מאסר אם העבירה נעשית בקטין שגילו בין 14 ל–16 שנים. כמו כן, מי שמבצע עבירה של מעשה סדום בנסיבות של אונס, צפוי לעונש של עבירת אונס, כלומר – 16 שנים, או 20 שנות מאסר עקב נסיבות מחמירות.

מעשה מגונה: מעשה מגונה הוא עבירה שמוגדרת בתור מעשה שנעשה לצורך סיפוק או ביזוי מיניים. למשל, נגיעה באיבר מין של אחר, מהווה מעשה מגונה. כך גם חשיפה של איבר מין בפני אדם אחר, אשר מהווה גם היא מעשה מגונה. העונש בגין עבירה של מעשה מגונה בנסיבות של אונס, הינו 7 שנות מאסר. כמו כן, כאשר מדובר בעבירה של מעשה מגונה בנסיבות אינוס מחמירות, אזי העונש עומד על 10 שנות מאסר. כאשר מדובר במעשה מגונה בקטין או בנסיבות של תלות בעבודה, אזי העונש עומד על 4 שנות מאסר. אגב, מטפל נפשי שמבצע מעשה מגונה, עובר עבירה שעונשה 3 שנות מאסר. כך גם לגבי כהן דת, שלגביו קיימת עבירה ספציפית בחוק.

הטרדה מינית: כאמור, הטרדה מינית היא עבירה נפרדת, שמפורטת בחוק אחר. הטרדה מינית מוגדרת בנסיבות שונות, כדלקמן: הפצה של תמונות בעלות אופי מיני, סחיטה ואיומים בעלי אופי מיני, התייחסות ואמירות בעלות אופי מיני ללא הסכמה של מקבל הערה, התנכלות במסגרת העבודה בעלת אופי מיני. העונש על הטרדה מינית הינו 2 עד 4 שנים, תלוי בנסיבות.

בעילה אסורה בהסכמה:

בעילה אסורה בהסכמה, היא עבירה שמפורטת בחוק העונשין, בסעיף 346. בעילה אסורה בהסכמה, היא סיטואציה שלא עונה על הגדרה של אונס, משום שהיא לכאורה נעשית בהסכמה. עם זאת, ההסכמה בנסיבות מסוימת, אינה הסכמה אמיתית. לדוגמא, מי שמקיים יחסי מין (בעילה – כלשון החוק) עם קטין שגילו בין 14 ל–16 שנים, מבצע בעילה אסורה בהסכמה. לכאורה יש הסכמה מטעם הקטין, אך זו הסכמה שלא מדעת עקב גילו. בנסיבות כאלו, העונש הינו 5 שנות מאסר. כך גם לגבי בעילת קטין שגילו בין 16 ל–18 שנים, אם הבעילה נעשית בנסיבות של יחסי תלות או חינוך או השגחה או הבטחה לנישואין. כמו כן, סעיף 346(ב) לחוק העונשין, קובע כי מי שמבצע בעילה של אישה שגילה יותר מ–18 שנים, אך תוך ניצול יחסי עבודה, או הבטחת שווא לנישואין או תוך התחזות לאדם פנוי (למרות שהוא נשוי), הרי שגם אז מדובר בעבירה של בעילה אסורה בהסכמה, שהעונש בגינה עומד על 3 שנות מאסר.

ללמדנו, כי זו עבירה שהמחוקק חוקק כדי להגן על אוכלוסייה חלשה, שגם כאשר היא נותנת את הסכמתה, זו לא הסכמה מדעת.

לסיכום:

במאמר זה עסקנו בעבירת בעילה אסורה בהסכמה. בנוסף, סקרנו את עבירות המין המפורטות במשפט הישראלי, על מנת להעניק לכם/ן רקע בנושא.

השאר תגובה

דילוג לתוכן