עבירות סמים

עבירות סמים

חלק גדול מן העבירות הפליליות, נעשה על ידי "עבריינים", כלומר, אנשים שבחרו בדרך הפשע כדי להתפרנס. כמובן שכל אדם שבחר בדרך הפשע, עשה כן גם מסיבות חברתיות, אך לא בנושא הזה נבקש לדון במאמר, אלא בסוג ספציפי של עבירות פליליות שמתבצע על ידי אנשים נורמאטיביים, שבוודאי לא בחרו בדרך הפשיעה, כדרך חיים.

אלו הן "עבירות סמים". במאמר שלהלן, נדון בשאלות: מהן עבירות סמים, מה כדאי לדעת על עבירות סמים ומה כדאי לעשות אם נעצרתם בגין עבירת סמים וכל זאת לידיעתכם/ן ונוחיותכן/ם הגולשים והגולשות, כדלקמן:

איזה חוק מסדיר את עבירות הסמים?

בישראל, החוק המסדיר את האיסור לקחת או לסחור בסמים מסוכנים, נקרא פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973 (להלן: "פקודת הסמים המסוכנים" או "פקודת הסמים"). פקודת הסמים מגדירה מהו סם אסור, מהו משקל הסם שמוגדר בתור אחזקה לצורך שימוש עצמי וכן מהי אחזקת סמים לצרכי סחר. הפקודה גם אוסרת על סחר בסמים או שידול קטינים ואף אוסרת על אחזקה של כלים שייעודם עישון או שימוש בסמים אסורים. הפקודה קובעת עונשים רבים לעבירות הפליליות המוגדרות בה. בתוספת לפקודה מפורטים סוגי הסמים המוגדרים בתור סמים מסוכנים, שאסורים על פי חוק.

מה מוגדר בתור סם אסור?

למעשה, פקודת הסמים קובעת ברירת מחדל. כל סם מסוכן שמוגדר בתוספת לפקודת הסמים ומוכר לפי הפקודה כסם מסוכן, הוא סם אסור. סמים שלא מוגדרים בפקודת הסמים בתור סמים אסורים, הינם מותרים. לדוגמא, התוספת לפקודת הסמים קובעת כי קנאביס הוא סם מסוכן, לכן אחזקה או שימוש בקנאביס הם עבירה פלילית. מצד שני, "אקמול" הוא תרופה שמשמשת לשיכוך כאבים, שאינה מוגדרת בפקודת הסמים בתור סם אסור ולכן היא מותרת לשימוש.

מה זה "סם"?

סם הוא כל חומר כימי או חומר טבעי (הגדל באדמה, בין היתר) שממנו ניתן לרקוח חומר גולמי מסוים. סם, בין אם הוא מותר או אסור, עשוי להשפיע על גוף האדם בדרך מסוימת. ישנם סמים שמשפיעים על גוף האדם בצורה קלה, אך ישנם סמים קשים, שיש בהם כדי לגרום להתמכרויות קשות מאוד ואף לאובדן חיים.

אילו עבירות פליליות קבועות בפקודת הסמים?

כאמור, פקודת הסמים מגדירה עבירות פליליות רבות. ישנן עבירות הנושאות עונשי מאסר של 20 שנים ומעלה וישנן עבירות קלות יותר. העבירה המוכרת והשכיחה ביותר, היא עבירה של אחזקת סם מסוכן, המוגדרת בסעיף 7 לפקודת הסמים. העונש על עבירה זו עומד על 20 שנות מאסר. עם זאת, גם עבירה של ייצור או הפקה של סמים אסורים, לפי פקודת הסמים, היא עבירה בת 20 שנות מאסר. עבירה חמורה נוספת, היא עבירה של הברחה או תיווך במסגרת עסקאות סמים. גם העונש על עבירות אלו, עומד על 20 שנות מאסר. זאת ועוד: עבירות של הדחה או מכירה או שידול של קטין לשימוש בסמים אסורים, לפי פקודת הסמים, הן עבירות חמורות במיוחד והעונש עליהן עומד על 25 שנות מאסר. בשולי הדברים נעיר, כי רוב העבירות המוגדרות בפקודת הסמים, מחויבות גם בקנסות.

מה ההבדל בין אחזקת סמים לשימוש עצמי לבין אחזקה לצרכי סחר או הפצה?

כאמור, פקודת הסמים מטילה איסור על אחזקת סמים מסוכנים. עם זאת, פקודת הסמים עורכת הפרדה בין עבירה של אחזקת סם בכמות המעידה שהחשוד מתכוון לעשות בה שימוש עצמי בלבד, לבין עבירה של אחזקת סם, שדומה כי החשוד מתכוון להפיץ. כדי לערוך אבחנה בין סוגי העבירות, יש לבחון את משקל הסם המסוכן. התוספת לפקודת הסמים מגדירה לצד כל סוג של סם אסור, איזה משקל יוגדר בתור משקל מקסימלי, אשר מעיד על שימוש עצמי. אדם שנתפס עם כמות של סם שגדולה מהקבוע למשקל המקסימלי, אזי הסברה לגביו היא, כי אחזקת הסם לא נועדה לשימוש עצמי בלבד.

הבה נמחיש – התוספת לפקודת הסמים קובעת כי אחזקה של קנאביס עד למשקל של 15 גרם, היא אחזקה לשימוש עצמי בלבד. אך אם אדם נתפס עם כמות של 50 גרם קנאביס, הרי שאז הסברה היא כי אותו אדם מתכוון לעשות בו שימוש מסחרי. לדוגמא, אדם שנתפס עם כמות של 0.5 גרם קנאביס, הרי שהסברה היא שהסם נועד רק לשימושו העצמי. אגב, עבירה של אחזקת סם לשימוש עצמי, היא לכאורה עבירה קלה, בת עונש מאסר עד 3 שנים וזאת בהתאם לסעיף 7(ג) לפקודת הסמים.

נעצרתי בחשד לביצוע עבירת סמים – מה כדאי לי לעשות?

במקרה כזה, רצוי מאוד לפנות לעורך דין פלילי כבר ברגע המעצר. זכרו שחוקר המשטרה מחויב לאפשר לכם להתייעץ עם עורך דין לפני החקירה.

השאר תגובה

דילוג לתוכן