עיכוב הליכים פליליים

עיכוב הליכים פליליים

חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982 (להלן: "חוק סדר הדין הפלילי"), הינו החוק אשר מסדיר את ניהול ההליך הפלילי, מתחילתו ועד סופו. כחלק מההליך הפלילי, ניתן להגיש בקשה בדבר עיכוב הליכים, זאת – כל עוד לא ניתנה הכרעת הדין בתיק הפלילי. כך מלמדנו סעיף 231(א) לחוק סדר הדין הפלילי.

עיכוב הליכים הינו הליך משפטי בעל חשיבות משפטית מרכזית, שהחלטה במסגרתו יכולה להשפיע באופן ניכר על המשך קיום ההליך הפלילי בעניינו של נאשם. אי לכך, בשורות הבאות, נעסוק בבקשת עיכוב ההליכים הפליליים כנגד נאשם, נציג בקצרה את חוק סדר הדין הפלילי, המתווה את הדין בדבר עיכוב הליכים וכן נעמוד על הגורם בעל הסמכות לעכב הליכים. נשיב גם על השאלה – מה קורה במידה ולא מאשרים את הבקשה?

כל זאת נכתב עבורכם/ן, אך נבקש להוסיף כי מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ עורך דין.

חוק סדר הדין הפלילי:

חוק סדר הדין הפלילי הינו החוק המסדיר את ביצוע ההליך המשפטי הפלילי כנגד אדם. כאמור, מטרתו היא להסדיר את ההליך, תוך שמירה על זכויותיו של אדם שכנגדו מתנהל ההליך הפלילי. בשלב הראשוני, הליך פלילי נגד אדם נפתח בחקירה המשטרתית. המשטרה חוקרת חשד לביצוע עבירה מסוימת, בין אם בהמשך לתלונה שהוגשה ובין אם מדובר בחקירה עצמאית, שהמשטרה עורכת בחשד לביצוע עבירה או קבלת מידע קונקרטי לביצוע עבירה. לאחר שהמשטרה סיימה את החקירה וכן את איסוף הראיות הרלוונטיות, תגובש החלטה בדבר הגשת כתב אישום כנגד החשוד או סגירת התיק עקב עילות שונות, הקבועות בחוק סדר הדין הפלילי. ברגע שהתקבלה החלטה להגיש כתב אישום כנגד החשוד, מתחיל ההליך המשפטי–הפלילי, המנוהל בין כותלי בית המשפט.

סעיף 231(א) לחוק סדר הדין הפלילי מסדיר את הליך עיכוב ההליכים במשפט הפלילי, כדלקמן: "בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום ולפני הכרעת הדין, רשאי היועץ המשפטי לממשלה, בהודעה מנומקת בכתב לבית המשפט, לעכב את הליכי המשפט; הוגשה הודעה כאמור יפסיק בית המשפט את ההליכים באותו משפט". כאמור, נראה כי התנאים להגשת עיכוב הליכים הם: לאחר הגשת כתב אישום ולפני הכרעת הדין.

עיכוב הליכים – משמעו הקפאה של ההליך המשפטי המתנהל בעניינו של נאשם וזאת עד לקבלת החלטת היועץ המשפטי לממשלה, לחדש את ההליכים. חשוב לדעת כי חידוש ההליכים על ידי היועץ המשפטי לממשלה, הינו מוגבל כדלקמן: בעבירת פשע – כל עוד לא עברו 5 שנים מיום עיכוב ההליכים. בעבירת עוון – כל עוד לא עברה שנה אחת מההחלטה על עיכוב ההליכים. בעבירת חטא לא ניתן לחדש הליכים, פשוטו כמשמעו.

כמו כן, הליכים שעוכבו בפעם השנייה, לא ניתן עוד לחדשם.

כיצד מעכבים הליכים בהליך הפלילי?

על מנת לעכב הליכים במשפט פלילי בעניינו של נאשם, יש להגיש בקשה בכתב בדבר עיכוב הליכים. הבקשה תוגש על ידי בא כוחו של הנאשם. התביעה תבדוק את הבקשה לגופה ותצרף את חוות דעתה המנומקת, לבקשה לעיכוב הליכים. כל אלו, יועברו להכרעת היועץ המשפטי לממשלה. , בסופו של יום, הסמכות לאשר או לסרב לבקשת עיכוב הליכים, נתונה בידיו של היועץ המשפטי לממשלה, כך קובע סעיף 231 לחוק.

על מנת להגיש את הבקשה לעיכוב ההליכים, יש לוודא כי טרם ניתנה הכרעת דין בעניינו של הנאשם וכמובן בהתאם לשיקולים המנחים בהחלטה בעניין העיכוב. חשוב להבהיר, כי ההחלטה לעכב את ההליכים, תתקבל רק על יסוד טעמים יוצאי דופן. קיימים מספר שיקולים מרכזיים המנחים את היועץ המשפטי לממשלה, בבואו להחליט בעניין עיכוב הליכים. לדוגמא, נסיבותיו האישיות של הנאשם, יכולות להוות שיקול כבד בדבר ההחלטה. שיקול נוסף, נוגע לביצוע העבירה עצמה, שהיא מידת המעורבות והיוזמה של המבקש, בביצוע העבירה בגינה נחשד.

דחייה או קבלה של הבקשה בדבר עיכוב הליכים:

לאור בחינת חוות הדעת, תוך התייחסות למסמכים והטעמים שבגינם הוגשה הבקשה לעיכוב ההליכים, עשוי היועץ המשפטי לממשלה להורות על דחייה או קבלת בקשה לעיכוב ההליכים. במידה והבקשה נדחתה, ניתן להגיש בקשה נוספת, זאת במידה שהנסיבות השתנו וכי קיימים טעמים חדשים להיעתר לבקשה. במידה והתקבלה הבקשה, היא תהיה מלווה באזהרה, שבמידה ויהיו ראיות, לכאורה, שהנאשם עבר עבירה נוספת בתקופה שקבועה בחוק לחידוש ההליכים, ישקול היועץ המשפטי חידוש הליכים. בקשה שהתקבלה, יתכן שתהיה תחת תנאים, כמו: עמידה בפיקוח של קצין מבחן, או התניה במכתב, שבו הנאשם מתחייב שלא לבצע עבירה דומה או אחרת.

לסיכום:

במידה והוגש נגדכם/ן כתב אישום, עליכם/ן להיוועץ עם עורך דין מומחה בתחום הפלילי, במהירות האפשרית. ההליך הפלילי הינו הליך ארוך ומורכב, שבסופו נחרץ גורלו של אדם. עורך דין מקצועי יספק לכם/ן ייעוץ וייצוג משפטי, תוך שמירה מלאה על זכויותיכם/ן והאינטרס, תוך לחימה עיקשת במנגנונים השונים.

השאר תגובה

דילוג לתוכן