קטגוריה: כל המאמרים

איומים

איומים יכולים להיאמר או להתפרסם או להימסר על ידי אדם למשנהו, בכל מיני סיטואציות המפגישות בין השניים, החל מאיום מילולי ישיר ועד להעברת מסרים באמצעות צד שלישי. אך לא …

עורכי דין פליליים

הדין הפלילי בישראל מושתת על דין מהותי, אשר מוסדר בעיקרו בקודקס הפלילי של מדינת ישראל, שהוא חוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן: "חוק העונשין") והדין הפרוצדורלי, אשר מוסדר בעיקרו בחוק סדר …

בריונות

המילה "בריונות" בדרך כלל מתקשרת אצלנו להתנהגות גסה, אלימה ומכוערת, כמו – הידחפות בתור, קללות, צעקות ועוד. אך לא בכך נבקש לעסוק במאמר שלהלן, אלא שהפעם נבקש לדון בסוג …

סמים בצבא

עבירות הסמים בצבא, הינן עבירות הנתפסות כחמורות מאוד. "הראיה" לכך באה לידי ביטוי בענישה החמורה, אשר יכולה להגיע עד 10 שנות מאסר – תקופה משמעותית בהחלט. לאור חומרת העבירות …

אלימות נגד חסרי ישע

אלימות נגד חסרי ישע הינה תופעה מצערת, אשר עוסקת במצבים שבהם אין ביכולתו של הנתקף להתגונן מפני התוקף, כפי שאדם "רגיל" יכול לעשות. המאמר שלפניכם/ן יעסוק בסוגי האלימות הקיימים, …
דילוג לתוכן