איומים

איומים יכולים להיאמר או להתפרסם או להימסר על ידי אדם למשנהו, בכל מיני סיטואציות המפגישות בין השניים, החל מאיום מילולי ישיר ועד להעברת מסרים באמצעות צד שלישי. אך לא …

עורכי דין פליליים

הדין הפלילי בישראל מושתת על דין מהותי, אשר מוסדר בעיקרו בקודקס הפלילי של מדינת ישראל, שהוא חוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן: "חוק העונשין") והדין הפרוצדורלי, אשר מוסדר בעיקרו בחוק סדר …

בריונות

המילה "בריונות" בדרך כלל מתקשרת אצלנו להתנהגות גסה, אלימה ומכוערת, כמו – הידחפות בתור, קללות, צעקות ועוד. אך לא בכך נבקש לעסוק במאמר שלהלן, אלא שהפעם נבקש לדון בסוג …

סמים בצבא

עבירות הסמים בצבא, הינן עבירות הנתפסות כחמורות מאוד. "הראיה" לכך באה לידי ביטוי בענישה החמורה, אשר יכולה להגיע עד 10 שנות מאסר – תקופה משמעותית בהחלט. לאור חומרת העבירות …

אלימות נגד חסרי ישע

אלימות נגד חסרי ישע הינה תופעה מצערת, אשר עוסקת במצבים שבהם אין ביכולתו של הנתקף להתגונן מפני התוקף, כפי שאדם "רגיל" יכול לעשות. המאמר שלפניכם/ן יעסוק בסוגי האלימות הקיימים, …
דילוג לתוכן